1.
Niels Byrjalsen. Something special? De transatlantiske bånd og deres holdbarhed . Internasjonal Politikk [Internett]. 19. mai 2021 [sitert 16. juni 2021];79(2):155-6. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2758