1.
Restad H. Introduksjonsessay til fokusnummer: Hva nå, USA?. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. januar 2021 [sitert 2. mars 2021];79(1):1-. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/2759