1.
2000N3. Volum 58. Internasjonal Politikk [Internett]. 1 [sitert 1. juni 2020];580. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/292