1.
2001N1. Volum 59. Internasjonal Politikk [Internett]. 1 [sitert 4. juni 2020];590. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/294