1.
2001 N2. Volum 59. Internasjonal Politikk [Internett]. 18. februar 2016 [sitert 27. januar 2023];59. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/295