1.
2002N1. Volum 60. Internasjonal Politikk [Internett]. 1 [sitert 30. mai 2020];600. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/298