1.
2003N2. Volum 61. Internasjonal Politikk [Internett]. 1 [sitert 1. juni 2020];610. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/303