1.
Mouritzen H. Grænser for handlefrihed: Skandinaviske stater i asymmetrisk bilateralt diplomati. Internasjonal Politikk [Internett]. 26. januar 2022 [sitert 22. september 2023];80(1):6-27. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3078