1.
Diesen S. Økonomiens primat – den utslagsgivende årsak til norsk forsvarsomstilling etter den kalde krigen. Internasjonal Politikk [Internett]. 22. juni 2021 [sitert 24. september 2021];79(2):229-3. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3082