1.
Friis K. Militæraktivisme: Uklare definisjoner og politisk slagside. Internasjonal Politikk [Internett]. 27. mai 2021 [sitert 6. februar 2023];79(2):166-72. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3088