1.
2004N4. Volum 62. Internasjonal Politikk [Internett]. 1 [sitert 1. juni 2020];620. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/310