1.
Saxi HL. Sikkerhetspolitikk, kultur eller økonomi? Konkurrerende forklaringer på omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen. Internasjonal Politikk [Internett]. 22. juni 2021 [sitert 24. september 2021];79(2):190-07. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3102