1.
Sagård T. Hva er Internasjonal Politikk . Internasjonal Politikk [Internett]. 9. august 2021 [sitert 19. september 2021];79(3):257-60. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3124