1.
Heier T. Replikk til Karsten Friis, NUPI. Internasjonal Politikk [Internett]. 27. mai 2021 [sitert 31. januar 2023];79(2):182-4. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3143