1.
Mouritzen H. ’Aktivisme’: drop det begreb!. Internasjonal Politikk [Internett]. 27. mai 2021 [sitert 31. januar 2023];79(2):185-7. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3163