1.
Lindgren PY, Waage K. Kinas bruk av økonomisk statshåndverk: Hva Kina vil og hva det får til. Internasjonal Politikk [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 17. mai 2022];79(4):331-40. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3165