1.
Fjærtoft TE. Norsk støtte til FNs totalforbud mot atomvåpen?. Internasjonal Politikk [Internett]. 15. november 2021 [sitert 27. januar 2022];79(4):388-10. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3195