1.
2007N1. Volum 65. Internasjonal Politikk [Internett]. 1 [sitert 22. oktober 2021];650. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/322