1.
Hauge ST. Track IV: Framtidens diplomati. Internasjonal Politikk [Internett]. 13. juni 2022 [sitert 25. september 2023];80(1):138–156. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3223