1.
2007 N 2,. Volum 65. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. april 2016 [sitert 1. oktober 2023];65. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/323