1.
Gåsemyr HJ, Medin H. Norge som mål for utenlandske investeringer: Trender og forklaringer. Internasjonal Politikk [Internett]. 21. mars 2022 [sitert 21. september 2023];80(1):104-31. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3240