1.
2008N1. Volum 66. Internasjonal Politikk [Internett]. 1 [sitert 12. august 2020];660. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/327