1.
Christie Ø. Ja eller nei til Huawei? En analyse av hvordan små og mellomstore stater stiller seg til den kinesiske gigantens rolle i 5G. Internasjonal Politikk [Internett]. 6. desember 2021 [sitert 29. januar 2023];79(4):411-37. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3284