1.
2001N4. Volum 59. Internasjonal Politikk [Internett]. 1 [sitert 23. januar 2022];590. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/334