1.
Romarheim A. Terrorkrigens narrativer. Internasjonal Politikk [Internett]. 7. september 2021 [sitert 22. september 2023];79(3):273-90. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3392