1.
Stormoen OM, Augestad Knudsen R. Internasjonal politikk og arven etter 11. september. Internasjonal Politikk [Internett]. 7. september 2021 [sitert 19. mai 2022];79(3):261-72. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3396