1.
Hellestveit C, Nystuen G. Folkeretten og 11. september – et vannskille?. Internasjonal Politikk [Internett]. 7. september 2021 [sitert 19. september 2021];79(3):309-18. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3397