1.
2005N1. Volum 63. Internasjonal Politikk [Internett]. 1 [sitert 20. september 2019];630. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/342