1.
Hegertun N. En stille revolusjon av utviklingssamarbeidet?. Internasjonal Politikk [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 29. januar 2023];79(4):341-66. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3504