1.
Hagen RJ. Utviklingspolitikken: En revolusjon er en illusjon?. Internasjonal Politikk [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 29. januar 2023];79(4):367-76. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3506