1.
Eggen Ø. Revolusjonens forløpere og konsekvenser. Internasjonal Politikk [Internett]. 28. oktober 2021 [sitert 9. juni 2023];79(4):377-8. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3508