1.
Ekkeren Onsager J, Stuvøy K. Barentssamarbeidet og geopolitisk spenning: En analyse av norske erfaringer og legitimeringspraksiser. Internasjonal Politikk [Internett]. 5. september 2022 [sitert 25. september 2023];80(3):350–374. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3577