1.
Halvorsen A. Pandemirespons og global helse i norsk utenrikspolitikk – og i FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk [Internett]. 14. desember 2021 [sitert 4. oktober 2023];79(4):444-9. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3643