1.
Urdal H, Rødningen I. Global helse og sikkerhet – en oversikt over kunnskapsgrunnlaget. Internasjonal Politikk [Internett]. 14. desember 2021 [sitert 6. februar 2023];79(4):461-9. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3648