1.
Schia NN, Olsson L, Rødningen I. Global helse og internasjonal fred og sikkerhet – implikasjoner for FNs sikkerhetsråd?. Internasjonal Politikk [Internett]. 14. desember 2021 [sitert 31. januar 2023];79(4):438-43. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3650