1.
Røttingen J-A, Onarheim KH. Grensekryssende helsetrusler og FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk [Internett]. 14. desember 2021 [sitert 29. januar 2023];79(4):450-6. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3651