1.
Gulbrandsen LH, Hermansen EAT. Ever Closer Union? Norges tilknytning til EUs klimaregelverk. Internasjonal Politikk [Internett]. 23. juni 2022 [sitert 13. august 2022];80(1):170–183. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3674