1.
Stankovic T, Sending OJ, Øverland I. Norges klimaomdømme på Twitter. Internasjonal Politikk [Internett]. 23. juni 2022 [sitert 22. september 2023];80(1):221–235. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3762