1.
Andersen AT. I atomvåpnenes skygge: Amerikansk atomstrategi og Norge. Internasjonal Politikk [Internett]. 10. oktober 2022 [sitert 2. desember 2022];80(3):375–399. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3794