1.
2008 N2o3. Volum 66. Internasjonal Politikk [Internett]. 19. april 2016 [sitert 31. mars 2023];66. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/385