1.
Rosvold EL. Norsk klima- og utenrikspolitikk: Er ambisjonen om å være en global klimaforkjemper forenelig med Norges rolle som petroleumsprodusent?. Internasjonal Politikk [Internett]. 23. juni 2022 [sitert 13. august 2022];80(1):165–169. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3954