1.
Harpviken KB. Dømt til å mislykkes? USA og det afghanske statsbyggingsprosjektet, 2001–2021. Internasjonal Politikk [Internett]. 17. august 2022 [sitert 2. desember 2022];80(2):257–270. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/3959