1.
Yennie Lindgren W, Lindgren PY. Kampen om idémessige forklaringer på japansk sikkerhetspolitikk: Kina i Japans identitetskonstruksjon. Internasjonal Politikk [Internett]. 14. september 2016 [sitert 15. august 2020];74(3). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/403