1.
Jensehaugen J. Et godt posisjonert vitne til en varslet tragedie: Ine Eriksen Søreide og konflikten mellom Israel og palestinerne. Internasjonal Politikk [Internett]. 23. januar 2023 [sitert 25. september 2023];81(1):14–25. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/4094