1.
Nissen A. Sikkerhetspolitikkens primat – norsk freds- og forsoningspolitikk under Ine Eriksen Søreide. Internasjonal Politikk [Internett]. 23. januar 2023 [sitert 1. april 2023];81(1):3–13. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/4102