1.
Christiansen FG. Grønlands mineral- og olieefterforskningshistorie i internationalt politisk perspektiv. Internasjonal Politikk [Internett]. 25. april 2023 [sitert 26. september 2023];81(1):142–157. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/4155