1.
Hellestveit C. Migrasjonskrisen: Som man sår? Om forholdet mellom vestlige intervensjoner og flyktningkrisen. Internasjonal Politikk [Internett]. 15. juni 2016 [sitert 1. august 2021];74(2). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/455