1.
Solhjell R. Statsdannelse og vann i Kongo. Internasjonal Politikk [Internett]. 12. mai 2017 [sitert 15. august 2020];75(1). Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/500