1.
Gåsemyr HJ. Kina-politikken i Søreides periode som utenriksminister: kjente spor og nye konfliktlinjer. Internasjonal Politikk [Internett]. 23. januar 2023 [sitert 25. september 2023];81(1):91–105. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/5062