1.
Friis K. Innledning. Fokus: Krigen og forskningen. Internasjonal Politikk [Internett]. 25. november 2022 [sitert 6. juni 2023];80(4):400–411. Tilgjengelig på: https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/5109